อนุรักษ์ป่าเหมี้ยง

ป่าเหมี้ยง วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาชุมชมบ้านป่าเหมี้ยง ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ที่แน่นอนจากการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมกับการดูและรักษาป่า ธรรมชาติให้คงอยู่ เรามีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยี มาเป็นเครื่องมือในขับเคลื่อนโครงการ
เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต

การทำเกษตรในหมู่บ้านป่าเหมี้ยงนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ มูลสัตว์ และ ไม่มีการใช้สารเคมีต่างๆ อยู่แล้ว พืชที่ชาวบ้านปลูก นำมาบริโภค และส่งขาย
จึงปลอดสารเคมี ไม่ว่าจะเป็น เมล็กกาแฟ ใบชา เห็ดหอม
อโวคาโด และผักสวนครัว อื่นๆ
และเนื่องด้วย บ้านป่าเหมี้ยงนั้นตั้งอยู่บนเขา ซึ่งมีอากาศชื้นและเย็นตลอดปี จึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรออกมาสมบูรณ์ ตามธรรมชาติ
แต่ชาวสวนที่นี่ก็ประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง การขาดเงินทุน ราคาขายที่ต่ำและเปลี่ยนแปลงทุกปี การไม่มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน และขาดโอกาสการปลูกพืชอื่นๆ ที่มีราคาดีและมีตลาดรองรับ

โครงการที่ 1 สวนปลอดสาร

1.สำรวจและรับรองพืชปลอดสารเคมีและยาฆ่าแมลงให้ชาวสวนบ้านป่าเหมี้ยง
โดยจะได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้เข้ามาสนับสนุน
และเมื่อสวนผ่านการตรวจสอบและรับรอง จะได้รับตราสัญลักษณ์ “สวนปลอดสาร” ป้าย
ถุงใส่ผัก รวมถึงสติ๊กเกอร์ เพื่อเป็นการยืนยันและประชาสัมพันธ์กับผู้ซื้อ
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ และหมู่บ้าน ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
เพื่อเพิ่มและขยายตลาดการรับซื้อ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในส่วนของการท่องเที่ยวนั้น เราจะรณรงค์ให้ชุมชมรักษาความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม เรียบง่าย ปลอดภัย และไม่รบกวนธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมย์ของอุทยานแห่งชาติที่มีเป้าหมายให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวร่วมรักษาธรรมชาติให้ดีที่สุด
3. แผนที่บนเว็ปไซต์ pamiang.com ที่ แสดงจุดของสวนปลอดสารที่เข้าร่วมโครงการ ให้ผู้ซื้อและผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากหมู่บ้านป่าเหมี้ยง ได้รับรู้แหล่งที่มาที่ไป และรายละเอียดของสินค้าและโครงการ

พันธมิตร

เรามีแผนที่จะร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำความรู้และงบประมาณมาผลักดันและขับเคลื่อนโครงการ
ป่าเหมี้ยง วิสาหกิจเพื่อสังคม ยินดีต้อนรับทุกท่าน ทุกองค์กร หน่อยงาน ที่สนใจเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนกับเรา

ติดต่อเรา

ป่าเหมี้ยง วิสาหกิจเพื่อสังคม
เลขที่ 114 หมู่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
จังหวัดลำปาง 52240
โทรศัพท์ 088 434 4095, 065 502 2269
อีเมลล์ info@pamiang.com

[recaptcha id:g-recaptcha-response]