สำรวจ และออกใบรับรองสวนกาแฟออแกนิค

Donation Goal For This Project is ฿70000
Raised ฿10000
14%
14% Donated
฿60000 To Go

เงินบริจาคนี้จะได้นำไปใช้ในการ สำรวจและออกใบรับรองให้กับสวนกาแฟบ้านป่าเหมี้ยงที่ไม่ใช้สารเคมี ทั้งนี้โครงการจะแจกถุง กระสอบ กล่อง และภาชนะหีบห่อ สำหรับเมล็ดกาแฟทั้งสด และเมล็ดกลา ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นออแกนิค ซึ่งภาชนะจะมีตราโลโก้ ป่าเหมี้ยง วิสาหกิจเพื่อสังคม ติดอยู่ พร้อมกับข้อมูลรายละเอียดผลการทดสอบออแกนิคระดับต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบ ทั้งนี้จะได้มีการพัฒนาระบบการขนส่งไปพร้อมๆกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่สด ใหม่ และทันเวลา อีกด้วย