แผนที่ออนไลน์ ระบุตำแหน่งสวนกาแฟออแกนิค

Donation Goal For This Project is ฿30000
Raised ฿3000
10%
10% Donated
฿27000 To Go

เงินบริจาคนี้ จะได้นำไปใช้พัฒนาเว็ปไซต์ และสร้างแผนที่ระบุตำแหน่งสวนกาแฟออแกนิคบ้านป่าเหมี้ยง ทั้งนี้นอกจากจะบอกตำแหน่งว่ากาแฟที่ดื่มมาจากที่ไหนแล้ว ก็จะมีรายเอียดการปลูก อายุ และประวัติการทดสอบออแกนิคต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างชัดเจนและมั่นใจในการซื้อไปบริโภค ชาวสวนเองก็จะได้เพิ่มความใส่ใจในขั้นตอนการปลูกและดูแลมากขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการและสวนของชาวบ้านอีกทางหนึ่ง