Certification: สัญลักษณ์รับรองคุณภาพ

Donation Goal For This Project is ฿60000
Raised ฿5000
8%
8% Donated
฿55000 To Go

แผนงานไตรมาสที่ 1-3: เงินบริจาคนี้จะได้นำไปใช้ในการซื้อถุงกระสอบ หีบห่อ และจัดทำสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์รับรองคุณภาพหรือเกรดของ กาแฟและชา ที่ผ่านการคัดและตรวจสอบจากป่าเหมี้ยงวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการจัดการเรื่องการขนส่งเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว ทันใจ และไม่เสียเวลาหรือลดคุณภาพของสินค้าเพราะใช้เวลาขนส่งที่เนิ่นนานเกินไป